ගුවන් පාලම


පාට ගා 
              අවුරුදුත්
බෝ කොළත් 
               දළු ඇවිත්
සිලි සිලිත්
                    හඬ ඇසෙත්
නෑ සිසිල්
මද පවන්
                 එනමුදුත්

පාලමෙන් උඩ ඇවිත්
කවුළුවෙන් බිම බලත්
දෙනෝ දාහක් තුළ දෙනෙත්
මුලා වෙයි සිත තවත්

Comments

 1. මේකනම් තේරුනේ නෑ..

  ReplyDelete
 2. මෙදා සැරේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න වෙයි ඔන්න.

  ReplyDelete
 3. අවුරුදුත් ඉවරයි වෙසක් එනවා...මේ අතර මිනිස්සු ගැන" Nugegoda" di dekka

  ReplyDelete
 4. ඇයි අෆ්ෆ මෙ වෙසක් හැම ෆාරම අවුරුද්දට පස්සෙ එන්නෙ ආ....අපිට පිනක් දහමක් කොර ගන්ට වෙන්නෙ නෑ නෙව...:P

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

පුත