ආදම් සහ එවා

ආදම්......
රැවටෙන්න නම් එපා
මම 
එවා නෙවෙයි
හැමදාම
මේ උයනේ
මුණ ගැහුනට

Comments

  1. අප්‍රේල් පළවෙනිදා නිසා ආදම්ට බොරුවක් නේද එවා කිවුවේ??

    ReplyDelete
  2. ඒව හැර වෙන ගැහැණුන් මේ උයනේ සිටිය නොහැක.

    ReplyDelete
  3. ඒව ගේ නංගී...පස්සේ ආදම් ඒවගේ නංගි එක්ක අළුත්ගම ඇවිල්ලා හෝටලේක එල්ලිලා මැරුණා...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

පුත