සිනා මල්


Comments

 1. ඔව්ව ඔහොම තමයි..

  ReplyDelete
 2. ආදරේ වැඩිකමට වෙන්න ඇති.

  ReplyDelete
 3. ලස්සන, ආදරණීය අදහසක්...

  ReplyDelete
 4. "සදෙහි ලප තියේ
  මලෙහි කටු තියේ
  උපමා නෑ සසදන්නේ..."

  ReplyDelete
 5. "හදේ සක්මන් කලා ඔබෙ රුව". සුන්දර අදහසක්.
  මැණික්

  ReplyDelete
 6. සරළ උනත් හරිම ලස්සනයි. හදේ සක්මන් කලා නුඹේ රුව......ලස්සන යෙදුමක්.

  ReplyDelete
 7. කවුද ඒකා.... ඒකා ගියේ නීල්ටත් කලින්ද? පස්සෙද? හ්ම්...................???

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

කවුද මේ පොලියානා