හෙව්වේ මම උඹව ද...

ආදරේ එක්කර
සතුට එහි පැළ කොට
උඹ ආවා මතකද...


හිටි ගමන්
පෙරළෙන
ගැස්සිලා ඉස්සෙන
නුඹේ ඔය දඟයට
ආසයිලු මං හරියට..


ඉස්සරම දවසක
තනිකමක් දැණුනම
අහස දෙස බල බල
හෙව්වේ මම උඹව ද...


Comments

  1. තාම ලියනව එහෙනම්... ලස්සනයි..

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

කවුද මේ පොලියානා