ස්ත්‍රීය


Comments

  1. හරිම ලස්සනයි අයේෂා.. දිගටම ලියන්න ... අපි එන්නම්කෝ බලන්න......

    ReplyDelete
  2. ලස්සන කවි සිතුවිල්ලක්..... මම හිතන්නේ ස්ත්‍රීය නෙවෙයි ස්ත්‍රිය කියලා නිවැරදි වෙන්න ඕනේ...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

පුත