ඉහිරුන තිළකේ...


Comments

 1. පද ටිකනම් අගෙයි.. රූපය ටිකක් ලොකුයි නේද?????

  ReplyDelete
 2. ලස්සනයි අයේෂා
  රූපයට අමතරව පැදි පෙළ ටෙක්ස්ට් එකක් විදියටත් දාන්න

  ReplyDelete
 3. හැබෑම ලස්සනයි! කාලෙකින් ආවේ දිගටම ලියන්න

  ReplyDelete
 4. හැබෑම ලස්සනයි! කාලෙකින් ආවේ දිගටම ලියන්න

  ReplyDelete
 5. පට්ට ගති, වෙලාවක් වෙතොත් ආයෙත් ලියමු නේ.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

පුත